Billetsalg

Arrangøren bestemmer selv om eventet skal være gratis eller om deltagelse kræver køb af billet. Såfremt der sælges billetter, skal I benytte Madbillet.dk, som er CPHBWs officielle billetudbyder.

Oprettelsen er ganske simpel, og vi guider jer igennem processen.

Billetten bliver pålagt et administrationsgebyr:

  • 10 kroner inkl. moms pr billet for billetpriser fra 1,00 - 150,00 kr. 
  • 20 kroner inkl. moms pr billet for billetpriser fra 151,00 kroner og opefter.

Gebyret splittes mellem CPHBW og madbillet.dk. 

Prisen på jeres billetter vises inklusiv billetgebyr i programmet.

Gratis- og fribilletter pålægges ikke gebyr.


Indtægterne fra event

I beholder alle indtægter fra billetsalget, som overføres direkte til jeres konto senest fem hverdage efter afholdt event. I afholder selv udgifterne til eventet.​


Kuratering af programmet

Alle er velkommen til at byde ind med arrangementer. Det er dog CPHBW, som kuraterer programmet og i sidste ende beslutter, om en event kommer med i programmet. CPHBW forbeholder sig retten til at redigere i alle eventtekster op til og under festivalen, for at sikre en enslydende kommunikation på festivalens kanaler. Husk derfor at tilmelde jeres event inden programmet og billetsalget offentliggøres.

Tilmelding foregår via web-skabelon. I skabelonen udfylder I både praktiske data omkring arrangementet, samt en fængende beskrivelse af eventen og det billede, I gerne vil have vist på website og CPHBWs sociale medier. Husk at sikre jer, at vi har rettighederne til at bruge fotoet til ovenstående.

Eventen skal afholdes fra d. 5. - 13. maj.

Rettigheder til eventbillede

Tilmelding foregår via web-skabelon. I skabelonen udfylder I praktisk info og tekst til programmet samt et billede til hjemmeside og sociale medier. Husk at sikre jer, at I har rettighederne til at bruge billedet. 


Aflysning af event

Ved aflysning af et event er det arrangørens ansvar rettidigt at informere både Copenhagen Beer Week og gæsterne. Madbillet.dk refunderer det fulde beløb (inkl. gebyr) til gæsten, og arrangøren hæfter for tilbagebetaling af gebyret.

Copenhagen Beer Week påtager sig intet ansvar over for billetkøberne vedrørende arrangørens betalingsstandsning, konkurs eller eventuelle andre reklamationer fra billetkøber over kvaliteten eller afviklingen af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet, som derimod skal rettes mod arrangøren.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller andet, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@cphbw.dk.