Mikkeller Beer & Food Walk - Copenhagen Beer Week edition

Vesterbro BeerWalks.dk Fit for english speakers

Denne Mikkeller Beer & Food Walk på Vesterbro, er for alle øl og madelskere!

Mikkeller Beer & Food Walk er guidede gåture med historier om Vesterbro og Mikkeller, samt øl- og madsmagninger fra Mikkeller universet i hjertet af Mikkellers Vesterbro. Det er 100% hygge.

Øl og madruten - 5 stop på Vesterbro - 6 ølsmagninger
1. Mikkeller Bar Viktoriagade (øl)
2. La Neta (øl og Mexicansk mad)
3. Ramen to Biiru (øl og Japansk mad)
4. Sønder Boulevard (øl)
5. Warpigs udenfor (øl)

Denne guidede gåtur på Vesterbro er ca. 3 km lang og varer ca. 2,5 time med indlagte øl og madstop undervejs. Dette er primært en udendørs oplevelse, dog vil der være mulighed for at søge ly under markiser når I skal spise, hvis det skulle regne (alternativt er der mulighed for at sidde indenfor, hvis der er plads). Du skal smage mad fra det mexikanske og japanske køkken, hvor du undervejs skal smage 6 udvalgte Mikkeller øl og Mikkeller smageglasset må du beholde.

Kom og oplev en guidet gåtur sammen med andre øl og madelskere og få et glimt af Mikkeller universet. Skynd dig at få fat på din billet da der er en begrænsning på 15 deltagere pr. tur.

Pris 370 kr. inkl. gebyr.

DET MED SMÅT
1. Ingen aflysninger på grund af vejret - påklædning efter forholdende
2. Vi kommer forbi 4-5 toiletter på ruten
3. Guidesproget engelsk (eller dansk ved 100% dansk tilmelding)
4. Du skal være mindst 18 år for at deltage i Mikkeller Beer & Food Walk
5. Ikke velegnet for gangbesværede
6. Forbehold for aflysning ved færre end 7 tilmeldte

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
11.05 21.05
16.00 – 18.30 370 kr.

Find event

Mikkeller Bar
Viktoriagade 8 B-C
1655 KBH V

Mikkeller Beer & Food Walk - Copenhagen Beer Week edition

This Mikkeller Beer & Food Walk in Vesterbro is for all beers and food lovers!

Mikkeller Beer & Food Walk is a guided walk with stories about Vesterbro and Mikkeller as well as beer and food tastings from the Mikkeller universe in the heart of Mikkellers Vesterbro. It's 100% Hygge (cozy).

Beer and food route - 5 stops in Vesterbro – 2 food tastings - 6 beer tastings
1. Mikkeller Bar Viktoriagade (beer)
2. La Neta (beer and Mexican food)
3. Ramen to Biiru (beer and Japanese food)
4. Sønder Boulevard (beer)
5. Warpigs outside (beer)

This guided Beer & Food Walk in Vesterbro is about 3 km long and lasts about 2,5 hours including beer and food stops along the way. This is primarily an outdoor experience; however, we seek shelter under awnings when we eat, if the weather is bad (alternatively, we sit inside if there is room). You will taste food from Mexico and Japan and on this Beer & Food Walk you will taste 6 selected Mikkeller beers and the Mikkeller tasting glass is yours to keep.

Come and experience a guided walk together with other beer and food lovers and get a glimpse of the Mikkeller universe. Hurry up and grab your ticket as there is a limit of 15 participants per tour.

Price 370 DKK. incl. fee.

The fine print
1. No cancellations due to the weather - dress according to conditions
2. We pass 4-5 toilets on the route'
3. Guide language English (or Danish at 100% Danish registration)
4. You must be at least 18 years old to participate in the Mikkeller Beer & Food Walk
5. Not suitable for people with walking difficulties
6. Reservation for cancellation for fewer than 7