Ølkor på Nørrebro Bryghus

Nørrebro Nørrebro Bryghus

Er der noget vi trænger mere til end fællessang og øl?


Det mener vi ikke, og derfor er du inviteret til gratis ølkor i BRAW Baren, hvor vores fantastiske korleder Anne, tager os alle med på en usædvanlig rejse fyldt med øl og sang. Ølkor er for dem der synger bedst i bilen eller badet og for dem der mestrer alle Mariah Careys.


For de utrænede stemmer og for dem der med lethed rammer det høje C. For dem med specielle toner i liver og dem der med lethed ligger en 2. stemmer på alt. Til ølkor synger vi de største værtshushits gennem tiden.


Vi synger ny pop, klassisk rock, moderne indie og gammelt soul.
Det kan f.eks. være David Bowie, Spice Girls, eller danske Karl William og der bliver hvert fald noget med Aqua.


I BRAW Bars ølkor synger vi fordi det er det mest naturlige at gøre med en øl i hånden. Vi synger altid med en øl i hånden – det ser både bedre ud og lyder flottest. Ølkoret ledes af Anne, der er pianist og korleder.


Anne har en MA i korledelse og har forsket i sang på fodboldstadions og i professionelle kor. Hun har et energisk og smittende humør, der giver mod til at skråle med fra første tone.


Annes humor og energiske tilgang til sangen, samt det lækre øl, sætter gang i stemmen. Vi ses til en hyggelig time i sangens og ikke mindst øllets tegn.

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
09.09
19.00 – 20.00 Gratis

Find event

Nørrebro Bryghus / BRAW
Ryesgade 3
2200 København N

Beer choir at Nørrebro Bryghus

Is there anything we need more than community singing and beer?


We do not mean that, and that is why you are invited to a free beer choir in the BRAW Bar, where our fantastic choir leader Anne, takes us all on an unusual journey filled with beer and song. Beer choir is for those who sing best in the car or the bath and for those who master all Mariah Careys.


For the untrained voices and for those who easily hit the high C. For those with special tones in the liver and those who easily have a 2nd voice on everything. For beer choirs, we sing the biggest pub hits of all time.


We sing new pop, classic rock, modern indie and old soul.
It can e.g. be David Bowie, Spice Girls, or Danish Karl William and there will at least be something with Aqua.


In BRAW Bar's beer choir we sing because it is the most natural thing to do with a beer in hand. We always sing with a beer in hand - it both looks better and sounds best. The beer choir is led by Anne, who is a pianist and choir leader.


Anne has an MA in choir management and has researched singing in football stadiums and in professional choirs. She has an energetic and infectious mood that gives courage to shout along from the first note.


Anne's humor and energetic approach to the song, as well as the delicious beer, set the voice in motion. See you for a nice hour in the sign of the song and not least the beer.