Fanniker Dag på Nørrebro Bryghus

Nørrebro Nørrebro Bryghus Fit for english speakers

Ohøj! Øboerne kommer!


Glæd dig til onsdag d. 8. september hvor Nørrebro Bryghus for en dag forvandles til en landfast og urban Vadehavs Ø.


Når Fanø Bryghus igen i år gæster Ryesgade bliver det i selskab af både spillemænd, folkedansere og piger i de flotte, traditionelle Fanødragter. For at fejre dette inviterer Fanø Bryghus og Nørrebro Bryghus derfor i fællesskab til hovedstadens første FANNIKERDAG.


Uanset om du lyst til at lære at danse en ægte sønderhoning eller blot vil skråle med på "Imellem Esbjerg og Fanø" mens du nyder en god øl, en kaffepunch  eller en Fanø Rom, så slå vejen forbi Nørrebro Bryghus hvor vi garanterer økuller, god stemning og masser af lækre smagsoplevelser fra kl 14.00. Tove de Fries og co. spiller op til bal fra kl 20.00.


Vi glæder os til at se dig!

Tider og priser

Dato
Tidspunkt Pris
08.09
14.00 40-70 kr.

Find event

Nørrebro Bryghus og Fanø bryghus
Ryesgade 3
2200 Københav N

Fanniker Dag på Nørrebro Bryghus

Oops! The islanders are coming!


Look forward to Wednesday the 8th. September where Nørrebro Bryghus for one day is transformed into a landlocked and urban Wadden Sea Island.


When Fanø Bryghus visits Ryesgade again this year, it will be in the company of musicians, folk dancers and girls in the beautiful, traditional Fanø costumes. To celebrate this, Fanø Bryghus and Nørrebro Bryghus therefore jointly invite you to the capital's first FANNIKER DAY.


Whether you want to learn how to dance a real honeymoon or just want to join in on "Between Esbjerg and Fanø" while enjoying a good beer, a coffee punch or a Fanø Rome, make your way past Nørrebro Bryghus where we guarantee eccles, good atmosphere and lots of delicious taste experiences from 14.00. Tove de Fries and co. plays up to prom from 8 p.m.


We look forward to seeing you!