For alle events gælder...

  • Eventen skal afholdes fra d. 3.-11. september.

  • Alle er velkommen til at byde ind med arrangementer. Det er dog CPHBW, som kuraterer programmet og i sidste ende beslutter, om en event kommer med i programmet. CPHBW forbeholder sig retten til at redigere i alle eventtekster op til og under festivalen, for at sikre en enslydende kommunikation på festivalens kanaler. Husk derfor at tjekke jeres event inden programmet og billetsalget offentliggøres.
  • Tilmelding foregår via web-skabelon. I skabelonen udfylder I både praktiske data omkring arrangementet, samt en fængende beskrivelse af eventen og det billede, I gerne vil have vist på website og CPHBWs sociale medier. Husk at sikre jer, at vi har rettighederne til at bruge fotoet til ovenstående.

Tilmeld din event her

Salg af billetter til din event

Arrangøren bestemmer selv om eventen skal være gratis eller om deltagelse kræver køb af billet. Såfremt der sælges billetter gælder følgende:

  • Alle billetter skal sælges gennem vores billetudbyder Madbillet.dk.

  • I skal oprette jer på madbillet.dk, så I kan få pengene udbetalt direkte. Vi guider jer igennem processen. 

  • CPHBW modtager - til deling med madbillet.dk - det gebyr, som pålægges billetten i købsprocessen. Events op til 100 kr. pålægges et gebyr på 11 kr. Billetter over 100 kr. pålægges et gebyr på 21 kr.

  • CPHBW påtager sig intet ansvar over for billetkøberne vedrørende arrangørens betalingsstandsning, konkurs eller eventuelle andre reklamationer fra billetkøber over kvaliteten eller afviklingen af eventen eller andre forhold vedrørende eventen, som derimod skal rettes mod arrangøren.