For alle events gælder...

  • Eventen skal afholdes fra d. 5. - 13. maj.

  • Alle er velkommen til at byde ind med arrangementer. Det er dog CPHBW, som kuraterer programmet og i sidste ende beslutter, om en event kommer med i programmet. CPHBW forbeholder sig retten til at redigere i alle eventtekster op til og under festivalen, for at sikre en enslydende kommunikation på festivalens kanaler. Husk derfor at tilmelde jeres event inden programmet og billetsalget offentliggøres.
  • Tilmelding foregår via web-skabelon. I skabelonen udfylder I både praktiske data omkring arrangementet, samt en fængende beskrivelse af eventen og det billede, I gerne vil have vist på website og CPHBWs sociale medier. Husk at sikre jer, at vi har rettighederne til at bruge fotoet til ovenstående.

  • Husk at tilmelde jeres event(s) i god tid, så vi sikrer bedst mulig eksponering i programmet.
Tilmeld din event her